Privacy en omgangsvormen

Wij vinden het belangrijk dat we op de juiste manier met privacy gevoelige informatie en met elkaar omgaan.

Hieronder kun je ons privacybeleid en de omgangsvormen downloaden.


Naam: Priavacybeleid
Type: pdf
Grootte: 61 kB
 Download


Naam: Code ongewenste omgangsvormen  Download
Type: pdf
Grootte: 58 kB