Onze vereniging

vlag-neptunusDe Watersportvereniging Neptunus in 's-Hertogenbosch is opgericht op 8 september 1934 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Neptunus is gehuisvest in het buitengebied in de Koornwaard, een rustiek gelegen zandgat direct toegankelijk vanaf de Maas ter hoogte van kilometerraai 215.

De vereniging bevordert de watersport voor zeil- en motorboten door het beschikbaar stellen en onderhouden van ligplaatsen en faciliteiten.

De vereniging organiseert wedstrijden, evenementen en cursussen. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel. Dankzij die zelfwerkzaamheid konden de huidige accommodaties, zoals drijvende steigers, hijskraan en clubhuis, worden gerealiseerd. Het Clubhuis is, zoals het een watersportvereniging betaamt, een drijvend clubhuis: een 'Clubschip'.

Activiteiten

De vereniging organiseert jaarlijks veel evenementen. Zo wordt er al 30 jaar een openingstocht georganiseerd met Hemelvaart. Daarnaast is er een floating diner, een bbq, een opening- en sluitingsevenement en worden er wedstrijden georganiseerd.

En ook buiten het vaarseizoen is er van alles te doen, zoals de kaartavonden en een jaarlijks bezoek van Sinterklaas voor de allerkleinsten. 

Lidmaatschap

Een lidmaatschap is in principe verbonden aan een ligplaats. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. Een formele levenspartner van een lid kan met toestemming van het lid diens rechten en plichten vervullen in de ledenvergadering (met uitzondering van het stemrecht) en deelnemen aan commissies, werkploegen of bestuur. 

Er bestaan verschillende categorieën: Aspirant / kandidaat lid, Gewoon lid, Erelid of Lid van verdienste, Jeugdlid, Donateur.

Aspirant leden: Een kandidaat lid heeft een proeftijd van een jaar, waarin de toelating zonder opgaaf van reden kan worden herroepen. Een aspirant / kandidaat lid heeft 24 verplichte werkuren die deze zelf moet maken naast de takenregeling die voor alle leden geldt. Na 9 maanden bekijkt de toelatingscommissie of het aspirant / kandidaat-lid toegelaten kan worden als lid. Zij adviseert het bestuur hierin. Bij niet-toelating kan het bestuur besluiten de proefperiode met maximaal een jaar te verlengen. Ook in deze verlenging zitten 24 verplichte werkuren. 

De ledenlijst is op de website alleen toegankelijk voor leden.

Ligplaatsen

De ligplaatsen zijn bestemd voor de leden van de vereniging. Passanten kunnen voor kort verblijf gebruik maken van vrije ligplaatsen, naar beschikbaarheid en tegen betaling van een dagtarief. 

Het zomerseizoen begint op 15 april. De leden wordt verzocht om vanaf dan op hun zomerligplaats te gaan liggen, dit in overleg met de havencommissaris of havenmeester. Als je pas later je ligplaats in gebruik neemt, of tussentijds langer dan drie dagen weg gaat met je boot, dient dit doorgegeven te worden aan de havenmeester, zodat jouw plek als zwerfplek gebruikt kan worden. Ook bij afloop van het seizoen laat je even aan de havenmeester weten per wanneer jouw boot waar gaat overwinteren.