Vanuit het bestuur

Aankondigingen

Op 18 oktober vindt de seizoenafsluiting plaats, we zullen dan ook onze jubilarissen in het zonnetje zetten. We zullen dit coronaproof realiseren, verder info over locatie etc volgt nog.

Op 30 november is er de najaars ALV, ze vindt plaats in SCC de Helftheuvel; ivm de cronaspelregels zullenw e werken met deen inschrijving. UItnodiging etc volgt nog.

Hellingdagen: Hellingen doen we dit jaar in de weekenden van 31/10+1/11 en 7/11+8/11 met  een uitloopdag op 14/11. De hellingbriefjes moeten binnen zijn voor 1/10; daarna maakt de hellingcommissie de planning bekend. De hellingcommissie heeft nog een vacature en wil deze graag opvullen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adrie Bodar (radobeirda.[antispam].@gmail.com)

 Zelfwerkzaamheid: Er liggen nog een groot aantal klussen te wachten op uitvoering. Binnenkort wordt de klussenlijst (we regelen dat de klussen coronaproof uitgevoerd kunnen worden) gepubliceerd. Hierbij alvast de oproep om je bij Marco (mailadres: retseemnevah.[antispam].@wvneptunus.nl) in te schrijven voor diverse klussen.

Jubilarissen: Tijdens de seizoenafsluiting worden 5 jubularissen in het zonnetje gezet. Het betreft mw Corry Zoetekouw-Lambermont, dhr Arnold Doomernik, mw Gerda van Roosmalen, dhr Joop Doomernik en de heer Sjef van Daal. Uitnodiging en verdere bijzonderheden over de seizoenafsluiting volgen nog. Ivm de coronaspelregels zal worden gewerkt met inschrijving die vanaf 15 september bij de secretaris kan geschieden.

Zwemwater: De Grondbank meldde ons dat het water op de plas, hoewel de plas geen officieel zwemwater is, voldoet aan de normen voor zwemwater.

 

Zoeken

Opening seizoen 2022

14 juni 2022  -  Algemeen
Opening seizoen Op 26 mei werd officieel het nieuwe seizoen ingeluid door het hijsen van onze Neptunus vlag. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Louis Smits als erkenning voor zijn inzet voor de vereniging.                

Hemelvaart tocht

13 juni 2022  -  Algemeen
    Dit jaar kon gelukkig weer de traditionele Hemelvaart tocht gehouden worden van 26-29 mei. Zo’n 40 boten en circa 90 deelnemers hebben ontzettend genoten van deze perfect georganiseerde editie met een leuke route/havens, gezellige treinrit vóór en vooral ná de bierproeverij, BBQ, muziekbingo etc. Hulde aan de Hemelvaartcommissie Jan Pieter, Jurgenb, Siem, Peter, Jacques Steven, Toon ...

Ontwikkelingen in ons ledenbestand

13 juni 2022  -  Algemeen
We horen het vaker... De vereniging vergrijst, de watersport is voor gepensioeneerden. En ja natuurlijk, wanneer je meer tijd hebt en de middelen en ervaring om een boot te bezitten en te gebruiken helpt dat... Maar gelukkig is onze vereniging breder dan dat in de opbouw. En we werken er aan dat te versterken. Om de beeldvorming van een wat vergrijzende vereniging te nuanceren publiceren we ond...

Oproep vacature schoonmaak clubschip

13 juni 2022  -  Algemeen
We hebben reeds eerder een oproep geplaatst of er leden zijn die tegen vergoeding het clubschip willen schoonmaken. Mocht je interesse hebben meld je aan!

oproep Werkgroep duurzaamheid

12 juni 2022  -  Algemeen
Je kan er tegenwoordig niet meer omheen: duurzaamheid staat overal prominent op de agenda. Ook in onze haven. Tijdens de ALV van 14 april hebben we als commissie Duurzaamheid en Natuur een presentatie gehouden over de ambities voor onze haven. We polsten ook jullie meningen en het draagvlak om samen aan de verduurzaming van onze haven te werken. De uitkomsten waren erg positief: een grote meer...