Vanuit het bestuur

Aankondigingen

Op 18 oktober vindt de seizoenafsluiting plaats, we zullen dan ook onze jubilarissen in het zonnetje zetten. We zullen dit coronaproof realiseren, verder info over locatie etc volgt nog.

Op 30 november is er de najaars ALV, ze vindt plaats in SCC de Helftheuvel; ivm de cronaspelregels zullenw e werken met deen inschrijving. UItnodiging etc volgt nog.

Hellingdagen: Hellingen doen we dit jaar in de weekenden van 31/10+1/11 en 7/11+8/11 met  een uitloopdag op 14/11. De hellingbriefjes moeten binnen zijn voor 1/10; daarna maakt de hellingcommissie de planning bekend. De hellingcommissie heeft nog een vacature en wil deze graag opvullen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adrie Bodar (radobeirda.[antispam].@gmail.com)

 Zelfwerkzaamheid: Er liggen nog een groot aantal klussen te wachten op uitvoering. Binnenkort wordt de klussenlijst (we regelen dat de klussen coronaproof uitgevoerd kunnen worden) gepubliceerd. Hierbij alvast de oproep om je bij Marco (mailadres: retseemnevah.[antispam].@wvneptunus.nl) in te schrijven voor diverse klussen.

Jubilarissen: Tijdens de seizoenafsluiting worden 5 jubularissen in het zonnetje gezet. Het betreft mw Corry Zoetekouw-Lambermont, dhr Arnold Doomernik, mw Gerda van Roosmalen, dhr Joop Doomernik en de heer Sjef van Daal. Uitnodiging en verdere bijzonderheden over de seizoenafsluiting volgen nog. Ivm de coronaspelregels zal worden gewerkt met inschrijving die vanaf 15 september bij de secretaris kan geschieden.

Zwemwater: De Grondbank meldde ons dat het water op de plas, hoewel de plas geen officieel zwemwater is, voldoet aan de normen voor zwemwater.

 

Zoeken

Impressie ALV 6 april '21

07 april 2021  -  Algemeen
Gisteravond (6 april) hebben we de voorjaars-ALV gehouden. Een impressie van deze ALV is te vinden onder "voor leden/ALV 6 april 2021"

Algemene Ledenvergadering

07 maart 2021  -  Algemeen
In het vorige nieuwsbericht is de ALV aangekondigd. Helaas is er een fout in geslopen. De ALV vindt plaats op dinsdag 6 april  en niet op maandag 6 april.

algemene Ledenvergadering

06 maart 2021  -  Algemeen
   Op 6 april as houdt de vereniging haar algemene ledenvergadering. Via de nieuwsbrief van 6 maart 2021 zijn de leden uitgenodigd. Stukken worden de komende tijd geplaatst op het besloten deel van de website onder het tabblad Voor Leden/Algemen Ledenvergadering. 

Van de bestuurstafel

05 maart 2021  -  Algemeen
Onder het tabblad "voor de leden" is onder "bestuursnieuws" weer een impressie van de bestuursvergadering van 3 maart geplaatst.

Waterleiding

17 februari 2021  -  Algemeen
  Goed nieuws over onze waterleiding, gelukkig bleek ze niet gesprongen, alleen bevroren. Ondertussen staat de waterleiding weer aan, de douches en de toiletten op het clubschip zijn dus weer te gebruiken.