Vanuit het bestuur

Aankondigingen

Op 18 oktober vindt de seizoenafsluiting plaats, we zullen dan ook onze jubilarissen in het zonnetje zetten. We zullen dit coronaproof realiseren, verder info over locatie etc volgt nog.

Op 30 november is er de najaars ALV, ze vindt plaats in SCC de Helftheuvel; ivm de cronaspelregels zullenw e werken met deen inschrijving. UItnodiging etc volgt nog.

Hellingdagen: Hellingen doen we dit jaar in de weekenden van 31/10+1/11 en 7/11+8/11 met  een uitloopdag op 14/11. De hellingbriefjes moeten binnen zijn voor 1/10; daarna maakt de hellingcommissie de planning bekend. De hellingcommissie heeft nog een vacature en wil deze graag opvullen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adrie Bodar (radobeirda.[antispam].@gmail.com)

 Zelfwerkzaamheid: Er liggen nog een groot aantal klussen te wachten op uitvoering. Binnenkort wordt de klussenlijst (we regelen dat de klussen coronaproof uitgevoerd kunnen worden) gepubliceerd. Hierbij alvast de oproep om je bij Marco (mailadres: retseemnevah.[antispam].@wvneptunus.nl) in te schrijven voor diverse klussen.

Jubilarissen: Tijdens de seizoenafsluiting worden 5 jubularissen in het zonnetje gezet. Het betreft mw Corry Zoetekouw-Lambermont, dhr Arnold Doomernik, mw Gerda van Roosmalen, dhr Joop Doomernik en de heer Sjef van Daal. Uitnodiging en verdere bijzonderheden over de seizoenafsluiting volgen nog. Ivm de coronaspelregels zal worden gewerkt met inschrijving die vanaf 15 september bij de secretaris kan geschieden.

Zwemwater: De Grondbank meldde ons dat het water op de plas, hoewel de plas geen officieel zwemwater is, voldoet aan de normen voor zwemwater.

 

Zoeken

Opruimdag

19 januari 2021  -  Algemeen
  Zaterdag as (23 januari) hebben we een opruimdag. We gaan afval, dat we verzameld hebben in de afgelopen periode, afvoeren. De afvalcontier staat klaar, ze moet nu gevuld worden. Hierbij de oproep om te komen helpen, immers vele handen klaren de klus gemakkelijk. We starten om 09.00 uur

Van de bestuurstafel

18 januari 2021  -  Algemeen
Voor de leden is onder het tabblad "voor de leden" een impressie geplaatst van de eerste bestuursvergadering van 2021.

Steigers weer te betreden

09 januari 2021  -  Algemeen
De waterstand is sinds enkele dagen weer gestabiliseerd tot normale stand. Dat betekent dat de steigers weer normaal toegankelijk zijn om te betreden. Indien dit verandert zal een nieuwe waarschuwing worden geplaatst.

Hoog water

27 december 2020  -  Algemeen
De aanhoudende regen samen met de verwachte storm zal de komende  dagen in de Koornwaard voor stijging zorgen van de waterstand. Naar verwachting zullen de steigers de komende dagen onbereikbaar zijn.

Schippers gevraagd

12 oktober 2020  -  Algemeen
De electrische salonboot van de Kring Vrienden (vaart vanaf het Voldersgat over de Dommel naar Halder) zoekt nieuwe schippers. Als iemand zich als schipper wil melden (wel vaarbewijs 1 nodig) meld je dan bij Jos Versfeld (ri.jo.versfeld@ziggo.nl)