Enquête over het gebruik van HVO

Geplaatst op 03-06-2024  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: VNM Motorbootsport

hvo100Vanuit het Verbond Nederlandse Motorbootsport - waar Neptunus lid van is - kregen wij het verzoek om een enquête van Waterrecreatie Nederland over het brandstofgebruik te delen.

De enquête is opgesteld om inzicht te krijgen in het huidige brandstofgebruik van watersporters die gebruikmaken van een verbrandingsmotor voor de voorstuwing van hun schip. Men wil graag inzicht krijgen in het gebruik van HVO, het alternatief voor diesel, waar je het tankt en wat jouw ervaringen zijn met deze brandstof. Omdat HVO wellicht een goed alternatief is voor diesel, is deze informatie waardevol om andere recreanten te ondersteunen bij de overstap naar HVO.

HVO100 is een praktisch CO2-neutraal alternatief voor diesel. HVO100 staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil. Experts spreken over een duurzame, fossielvrije brandstof voor dieselmotoren, die wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal. Een gemengde vorm, bijvoorbeeld HVO20, bestaat uit 20% HVO en 80% fossiele diesel.

Invullen van de vragenlijst over het gebruik van HVO kan tot 20 juni 2024. 

Zie ook deze link: https://www.duurzamewaterrecreatie.nl/nieuws/enquete-over-het-gebruik-van-hvo-bij-de-recreatie-en-beroepsvaart/