Een stap verder met afval scheiding

Datum: 19 april 2023
We zijn gast in een natuurgebied. Samen zorgen we voor een schone, leefbare en duurzame haven. We laten niets achter waar het niet hoort. Ook ons afval gaan we voortaan scheiden. Plastic, papier, glas en restafval kun je kwijt in speciale bakken op ons terrein. En in het clubschip verzamelen we binnenkort ook gebruikte bekers, plastic statiegeld flesjes en blikjes waar statiegeld op zit. Hoort het niet in een bak of past het niet? Neem het dan mee naar huis en zorg daar voor verantwoorde afvoer naar het Milieustation of een inzamelpunt.    Met deze bakken zetten we een eerste stap in het verantwoord afvoeren van ons afval. De komende periode zullen we stapsgewijs steeds meer opties aanbieden. Meer weten over wat in welke bak hoort? Klik dan op Natuurlijk Neptunus

Electra ploeg zoekt versterking

Datum: 19 april 2023
De elektraploeg heeft nu 3 vrijwilligers en dat is veel te weinig. Er is binnen deze ploeg veel werk te doen dat geen uitstel meer kan hebben. Het gaat o.a. over het aanleggen van LED verlichting, buitenverlichting, vervangen van kwh meters op de steigers, voetverlichting steigers repareren, lampenkappen buiten plaatsen, camera plaatsen, verlichting maken op de hellingsteiger. We zoeken daarom meerdere vrijwilligers die ervaring hebben met elektrawerk en het leuk vinden om in een team buiten allerlei elektrawerk te verrichten. Je kunt je opgeven bij Louis Smits, havencommissaris, via sirassimmocnevah.[antispam].@wvneptunus.nl Groet Louis