Spelregels op de haven

Datum: 25 september 2020
Beste leden, HEt blijkt dat we niet allemaal ons houden aan onze eigen spelregels, daarom via deze weg de herhaalde oproep om de volende regels in acht te nemen: 1.Parkeren bij de steigers doen we alleen voor laden en lossen met maximale tijd van 15 minuten 2. Honden op het terrein aan de lijn en zelf de uitwerpselen opruimen, hiervoor staan groen/oranje afvalbakken langs de weg. 3. Schuren, schilderen, plamuren boren en slijpen aan je boot alleen aan de werksteiger. Overleg met de havenmeester of de werkteiger vrij is. 4.Huisvuil/afval behoort in de grote container bij het parkeerterrein te worden gedumpt. De groene/oranje kleine afvalbakken aan de weg zijn alleen bedoeld voor de zakjes met hondenpoep en/of evt. een klein snoeppapiertje maar geen vuilniszakken met afval. We zijn met z’n allen één vereniging en hopen dan ook dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en ...

Van de bestuurstafel

Datum: 07 september 2020
Op 18 oktober vindt de seizoenafsluiting plaats, we zullen dan ook onze jubilarissen (dat zijn mw Corry Zoetekouw-Lambermont, de heren Arnold en Joop Doomernik, mw Gerda van Roosmalen en de heer Sjef van Daal) in het zonnetje zetten. We doen dit coronaproof, verdere informatie volgt nog. Op 30 november is er de najaars ALV, zoals gebruikelijk in SCC de Helftheuvel. Ivm de coronaspelregels zullen we met inschrijving werken. De uitnodiging volgt nog. Hellingdagen: we hellingen dit jaar in de weekenden 31/10+1/11 en 7/1+8/11 met een uitloopdag op 14/11. De hellingbreifjes moeen binnen zijn voor 1/10; daarna maakt de hellingcommissiw de planning. De hellingcommissie heeft nog een vacature die ze graag wil invullen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Adrie Bodar (radobeirda.[antispam].@gmail.com) Zelfwerkzaamheid: er liggen nog een groot aantal klussen te wachten op uitvoering. Binnenkort wor...

Bevers in de Koornwaard

Datum: 28 juni 2020
Heb je ze ook al gezien? Er zit een beverfamilie in de Koornwaard. Als je ze ziet, geniet er dan van!