wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Statuten en Reglementen

De vereniging is goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 mei S.B.66 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215575 en is aangesloten bij het KNWV, het KNMC en de Stichting VRW.

Op 10 april 2017 heeft de Algemene ledenvergadering wijziging van de statuten goedgekeurd en de reglementen opnieuw vastgesteld. De statutenwijziging is op 3 mei 2017 notarieel vastgelegd en vanaf die datum in werking getreden, de wijzigingen in de reglementen zijn op 10 april 2017 per direct in werking getreden.

Advertentie

Komende activiteiten

27 jan 2018 om 19:30 -
Kaartavond
05 feb 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
09 feb 2018 om 14:11 - 19:11
Carnavalsbijeenkomst
24 feb 2018 om 19:30 -
Kaartavond

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving