wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Clubblad

Het Jaarboek gaat het Clubblad vervangen

Het Clubblad van Watersportvereniging Neptunus is vele jaren lang, naast de nieuwsbrieven, bij uitstek het orgaan geweest waar de nieuwtjes en wederwaardigheden van de vereniging werden getoond in woord en beeld. Met de opkomst van het internet en de website als communicatiemiddel verloor het clubblad allengs meer van zijn betekenis. Daarom is met ingang van het jaar 2016 besloten het clubblad niet meer in zijn oude vorm uit te brengen.

Met ingang van het jaar 2016 verschijnt aan het einde van het jaar een 'Jaarboek', dat de artikelen en foto's bevat die in gedrukte vorm beschikbaar blijven. Oudere edities van het clubblad kunt u nalezen, gebruik daarvoor de onderstaande links.

 Clubblad december 2015

 Clubblad mei 2015

 Clubblad december 2014

 Clubblad mei 2014

 Clubblad december 2013

 Clubblad mei 2013

 Clubblad 2012 nummer 2

 Clubblad 2012 nummer 1

 Clubblad 2011 nummer 2

 Clubblad 2011 nummer 1

 Clubblad 3e nummer 2010

 Clubblad voorjaar 2010

 Clubblad begin 2010

Advertentie

Komende activiteiten

27 jan 2018 om 19:30 -
Kaartavond
05 feb 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
09 feb 2018 om 14:11 - 19:11
Carnavalsbijeenkomst
24 feb 2018 om 19:30 -
Kaartavond

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving