wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Ligplaatsregeling

Ligplaatsenregeling

Met ingang van het nieuwe zomerseizoen 2017 is voor het claimen en het gebruik van ligplaatsen in de Koornwaard door het bestuur een nadere regeling vastgesteld. Deze nadere regeling is onder meer nodig om de bouwwerkzaamheden aan de steigers en hellingbaan en de verdere werkzaamheden aan de verondieping van de haven zo ongestoord mogelijk te kunnen laten verlopen.

De ligplaatsenregeling kun u hier downloaden. U kunt zich voor een ligplaats aanmelden via het daarvoor bestemde formulier.

Advertentie

Komende activiteiten

27 jan 2018 om 19:30 -
Kaartavond
05 feb 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
09 feb 2018 om 14:11 - 19:11
Carnavalsbijeenkomst
24 feb 2018 om 19:30 -
Kaartavond

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving