wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Berichten uit de Neptunus havens

16 juni ondertekening intentieovereenkomst Koornwaard

Het doel van de herinrichting is het vormen van een gebied nabij de stad waar ruimte is voor natuur en recreatie.

Visieschets Koornwaard uitgangspunt

Uitgangspunt voor de herontwikkeling is de door de vijf partijen gezamenlijk uitgewerkte visieschets Koornwaard oktober 2014. In het op basis daarvan uit te voeren project zijn onder andere een uitbreiding van de bestaande jachthaven tot maximaal 245 ligplaatsen, de realisatie van een botenhelling en de verondieping van de Koornwaardplas opgenomen. Daarnaast wordt circa 17 hectare landbouwgrond door Natuurmonumenten omgevormd naar natuur waar straks ook kan worden gestruind.

Vervolg

De komende periode worden de benodigde vergunningen aangevraagd en volgt er een bestemmingsplanprocedure. Het project is in goede samenspraak met de omgeving tot stand gekomen, onder andere met een klankbordgroep met omwonenden en waarin ook de vijf partijen zijn vertegenwoordigd.

Koornwaard visieschets

Advertentie

Komende activiteiten

27 jan 2018 om 19:30 -
Kaartavond
05 feb 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
09 feb 2018 om 14:11 - 19:11
Carnavalsbijeenkomst
24 feb 2018 om 19:30 -
Kaartavond

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving