wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Berichten uit de Neptunus havens

Plannen haven

Voor 2011 wil het bestuur het volgende bereiken:

  • Eigen inrit en aanvang herinrichting Koornwaard
  • Uittesten plastic drijvers voor (toekomstige) steigers
  • Eigen inrit
  • Financieel plan voor toekomst
  • Mogelijk nieuw leden beleid (versterken van inzet van leden)

Hier de link naar de historie van planvorming rond de verplaatsing WV Neptunus.

 

Herinrichting De Koornwaard

 

08-11-11: ambtelijke obstakels

De ambtelijke macht heeft zich ingegraven in het dossier en komt op 8 nov met de brief "brief aan gemeenteraad beantw VVDmotie 8 nov 2011". Kortom ze zien nogal wat obstakels. Deze brief is ook aan de pers verstuurd waarop vervolgens op het internet wat stukken zijn gepubliceerd. Het bestuur heeft besloten niet actief de pers op te zoeken maar te wachten op contact. Het Brabants Dagblad heeft Jan benaderd en Jan heeft onze bevindingen verwoord zoals gepubliceerd in de krant van 19-11-11.


11-10-11: motie aangenomen in gemeenteraad

De gemeenteraad heeft de motie aangenomen die het college verzoekt om haast te maken met de verplaatsing van WV Neptunus naar de Koornwaard.

Hier de link naar de motie vreemd aan de orde van de dag, 'Bedrijvigheid en zeilen op zijn plek'. Het doel is om het bestemmingsplan Koornwaard rond de zomer 2012 aan de raad voor te leggen. Hiervoor moet de bestemmingsplanprocedure versneld worden o.a. door de fase van het voorontwerp over te slaan. En met Neptunus moet het college nadere gesprekken aangaan over uitkoop van Neptunus op de Industriehaven.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2011 heeft het college besloten mee te werken aan de uitvoering van deze motie.

 

28-09-11: ROB commissievergadering

Neptunus heeft de mogelijkheid gehad in te spreken bij de ROB commissievergadering. Dit naar aanleiding van het traject samen met de VVD gestart in het jaar 2009. Toen hebben Jan en Wim samengezeten met Anneke Schults om te kijken hoe we de politiek zouden kunnen gaan bewegen mee te werken aan een uiteindelijke verplaatsing van de watersportvereniging

(zie verslag ROB 28.09.11).

 

september-11: foto's werkzaamheden

Klik hier op de link fotoserie van de diverse werkzaamheden aan de Koornwaard: uitbouw van steigers, inrit, parkeerterrein, etc.

 

11-02-11: Eigen inrit
Op 11-02-11 is de aanlegvergunning (registratienummer SOB100007A) verleend door gemeente 's-Hertogenbosch om een inrit aan te leggen t.b.v. gescheiden toegang voor op- en overslagterrein en jachthaven. De beschikking ligt niet ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis.

 

Plattegrond nieuw haventerrein

 

21-02-11: Start uitvoering "Natuurontwikkeling De Koornwaard" - Verondiepen plas met herbruikbare waterbodems Zie persbericht Dekker - van de Kamp en informatie over het project is te vinden op de website van Dekker Grondstoffen van de Dekkergroep

07-03-11:

(Bron: mededeling in Bossche Omroep 6 maart 2011, pag. 6)

Waterschap Aa en Maas heeft een vergunning ingevolge de Waterwet verleend aan B.V. De Koornwaard voor de herinrichting / revitalisering van het op- en overslagterrein “De Koornwaard” op locatie Empelsedijk ongenummerd te Gewande (’s-Hertogenbosch). Vergunningnummer 2010/14582.

De beschikking, aanvraag en andere stukken zijn in te zien vanaf 7 maart t/m 18 april 2011 op Waterschapskantoor Aa en Maas, Pettelaarpark 70, ’s-Hertogenbosch op werkdagen van 10:00 – 12:00 en 14:00 – 16:00. Voor mondelinge toelichting op de stukken is een afspraak mogelijk met afd. Planadvies en Vergunningen (tel. 073-6158333). Bezwaar is mogelijk met een bezwaarschrift tot 18 april 2011 gericht aan dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas onder vermelding van vergunningnummer. 

 

Advertentie

Komende activiteiten

28 apr 2018 om 19:30 -
Kaartavond
01 mei 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
06 mei 2018 om 09:30 - 15:30
Zeillessen Jeugd
10 mei 2018 om 00:00 - 02:00
Hemelvaartweekend
10 mei 2018 om 00:00 - 02:00
Hemelvaartweekend
10 mei 2018 om 00:00 - 02:00
Hemelvaartweekend

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving