wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Nieuwsflash KNMC 11 april 2016

Abonnement Waterkampioen

Uit de contacten die wij als KNMC hebben met de ANWB/Waterkampioen komt de volgende, mogelijk voor u interessante, aanbieding.
Exclusief voor leden van de KNMC/VNM een introductie, jaarabonnement (12 nummers ) voor de prijs van € 30,00. (De normale prijs is € 79,95 voor ANWB leden, € 89,75 voor niet ANWB leden.)
Let op! Na het eerste jaar geldt het normale tarief.
Het abonnement is met automatische verlenging. Wilt u het maar voor één jaar dan dient u zelf tijdig op te zeggen, telefonisch ANWB ledencenter : 088-2692222, of schriftelijk, ANWB Leden Service Center, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag of online.
Indien u in het buitenland woont zullen de € 9,00 extra portokosten worden doorberekend.
Uw eventuele aanmelding graag sturen via het secretariaat KNMC onder vermelding van uw ANWB lidmaatschapsnummer (indien van toepassing).

160322 WSVDe nieuwsbrief van de maand maart 2016 van de afdeling Brabant van het Watersportverbond is uitgekomen, met veel wetenswaardigheden, vooral ook voor de motorbootvaarder!

Help mee aan een Schone Maas!

Elk jaar blijft er na de hoogwaterperiode veel zwerfvuil achter op de oevers langs de Maas. Dit is afkomstig van schepen, industrie of het land. Op zaterdag 2 april 2016 organiseert Natuurmonumenten in samenwerking met IVN ‘s-Hertogenbosch en gemeente ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse opschoondag. Help mee aan een Schone Maas, meld je nu aan! 

Schone Maas

Er wordt al veel zwerfafval opgeruimd in de stad, langs de Maas en beken in ’s-Hertogenbosch. Toch blijft er helaas nog veel troep liggen. We vinden het belangrijk om de natuur in onze uiterwaarden schoon te houden, zodat planten en dieren er geen last van hebben. Daarom werken provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Brabants Landschap, IVN Noord-Brabant en Maasgemeenten samen in het project Schone Maas. Met dit project willen we mensen bewust maken van het zwerfafvalprobleem en organiseren we opruimacties.

Lees meer: Help mee aan een schone Maas, op 2 april

Vanaf mei tot begin september voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan het Wilhelminakanaal in Tilburg. Meer bijzonderheden kun je vinden in dit bericht.

WatersportverbondOnline magazine nummer 2 van 2016 van het Watersportverbond is uit.

Merwede Pinksterwedstrijden

De Watersportvereniging Merwede nodigt uit om mee te doen aan haar Pinksterwedstrijden 2016. Je kunt je opgeven via haar website.

WatersportverbondHet watersportverbond vraagt u een enquete in te vullen

De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. In de zomer vormen ze groene velden waardoor vaargebieden moeilijk bevaarbaar worden en de veiligheid van waterrecreanten in het geding komt. Het Watersportverbond is daarom samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging een campagne gestart om de overlast van waterplanten in kaart te brengen en dit probleem aan te pakken.

Lees meer: Enquete aanpak overlast waterplanten

Wij ontvingen een brief van Rijkswaterstaat, waarin een toelichting staat op voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen in verband met mogelijke ijsgang op de Maas in de winter.

De regering heeft aangekondigd dat vanaf 2016 bezitters van marifoons een jaarlijkse heffing moeten gaan betalen. Het Watersportverbond heeft daar bezwaar tegen gemaakt, door het indienen van een zogenoemde 'zienswijze'. De betreffende brief kun je hier downloaden.

Het Watersportverbond geeft nadere Informatie over de registratiekosten. Ook over de 'Brandbrief' die zij aan de Tweede kamer heeft gestuurd wordt verdere informatie gegeven.

De 9e nieuwsbrief 2015 van het Watersportvebond kun je hier downloaden.

Advertentie

Komende activiteiten

27 jan 2018 om 19:30 -
Kaartavond
05 feb 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
09 feb 2018 om 14:11 - 19:11
Carnavalsbijeenkomst
24 feb 2018 om 19:30 -
Kaartavond

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving