wvneptunus.nl, neptunus.club

W.V. Neptunus - 's-Hertogenbosch

Enquête beleving langsdammen

De Radboud Universiteit nodigt u uit om mee te doen aan een grootschalig onderzoek naar de beleving van de langsdammen in de Waal:"In 2014 zijn op het traject Wamel-Ophemert langsdammen aangelegd, en wij willen graag weten hoe u dit gebied en de langsdammen ervaart. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit, in opdracht van Rijkswaterstaat." Als u als visser of pleziervaarder wel eens recreëert in dit gebied, dan zou u ons erg helpen door deze enquête in te vullen. Met uw hulp kunnen we de beleving en belangen van de recreanten in kaart brengen.

Om direct naar de enquête te gaan, kunt u hier klikken. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, en onder de deelnemers verloten wij 5 VVV bonnen".

Met vriendelijke groet, Mede namens dr. Riyan van den Born en dr. Laura Verbrugge, Wessel Ganzevoort, MSc Radboud Universiteit

De november nieuwsbrief van het Watersportverbond bevat veel interessante informatie. Je kunt hem hier downloaden.

Een extra editie bij het septembernummer van de nieuwsbrief van de VNM is gewijd aan de btw-belastingplicht voor watersportverenigingen. De nieuwsbrief kun je hier downloaden.

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee. Speciaal voor de recreatievaart is een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan.

Het weekend van 18 en 19 juni wordt door watersportvereniging De Pettelaer de Hertograce georganiseerd, zeilwedstrijden in diverse klassen. Meer informatie is te vinden op de website van De Pettelaer en het affiche kun je hier downloaden. Zaterdagavond wordt een Barbecue georganiseerd, waarvoor je je ook kunt inschrijven.

Op vrijdag 10 juni tussen 9.00 en 16.00 uur is het weer zover: De Baggerloop  voor scholieren op het Sportpark Oosterplas. Nieuw is de Baggerloop B-battle op zaterdag 11 juni tussen 11:00 en 15:00 uur. Voor de Baggerloop B-battle kun je jouw team nog aanmelden.

Lees meer: Oosterplas Baggerloop voor teams op 11 juni

De jaarlijkse Pinksterwedstrijden van WSV Mederwede komen er weer aan!

De inschrijving voor deelname sluit 10 mei.

De zaterdag en de beide Pinksterdagen zien eruit als volgt:

1e  Zaterdag,  14 mei 2016: De aanbreng van de  schepen bij WV de Merwede in Gorinchem, BBQ op te geven per email bij Esther Dirkmaat  of  0183-6316976  kosten 12.50 euro p.p.   Een bekende DJ zal de avond verder vermaken.

2e  Zondag,    15 mei 2016  1e Pinksterdag: De wedstrijd Werkendam ---- Drimmelen

3e Maandag,   16 mei 2016  2e Pinksterdag: De wedstrijd voor Drimmelen.

Enthousiast geworden? Zie ook de website van wv de Merwede voor inschrijfformulier.

Het online magazine nummer 4 van 2016 van het Watersportverbond is uit. Klik hier om het te kunnen lezen.

Rijkswaterstaat heeft speciaal voor de recreatievaart langsdammen aangelegd in de Waal. Daarmee wordt het voor de pleziervaart veiliger om op de Waal te varen. Meer hierover lees je in de flyer die Rijkswaterstaat heeft uitgebracht.

Nieuwsflash KNMC 11 april 2016

Abonnement Waterkampioen

Uit de contacten die wij als KNMC hebben met de ANWB/Waterkampioen komt de volgende, mogelijk voor u interessante, aanbieding.
Exclusief voor leden van de KNMC/VNM een introductie, jaarabonnement (12 nummers ) voor de prijs van € 30,00. (De normale prijs is € 79,95 voor ANWB leden, € 89,75 voor niet ANWB leden.)
Let op! Na het eerste jaar geldt het normale tarief.
Het abonnement is met automatische verlenging. Wilt u het maar voor één jaar dan dient u zelf tijdig op te zeggen, telefonisch ANWB ledencenter : 088-2692222, of schriftelijk, ANWB Leden Service Center, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag of online.
Indien u in het buitenland woont zullen de € 9,00 extra portokosten worden doorberekend.
Uw eventuele aanmelding graag sturen via het secretariaat KNMC onder vermelding van uw ANWB lidmaatschapsnummer (indien van toepassing).

Advertentie

Komende activiteiten

28 apr 2018 om 19:30 -
Kaartavond
01 mei 2018 om 19:30 - 22:00
Bestuursvergadering
06 mei 2018 om 09:30 - 15:30
Zeillessen Jeugd
10 mei 2018 om 00:00 - 02:00
Hemelvaartweekend
10 mei 2018 om 00:00 - 02:00
Hemelvaartweekend
10 mei 2018 om 00:00 - 02:00
Hemelvaartweekend

Andere watersport

Watersportclubs in de omgeving