Nieuwe samenstelling barcommissie

Hoofdcategorie: ROOT
Geschreven: maandag 11 september 2017 16:39
Laatst bijgewerkt: dinsdag 23 januari 2018 20:55
Gepubliceerd: maandag 11 september 2017 16:39

Met ingang van 10 september is de barcommissie opnieuw samengesteld en zijn nadere afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling. Het bestuur heeft Leon Opstraat benoemd tot voorzitter van de barcommissie. Als leden van de commissie zijn benoemd, met instemming van het bestuur, Rian Bodar, Diana Schippers, Kim Tanis en Loes Verel. Namens het bestuur is Peter van Lith contactpersoon voor de commissie, bij diens verhindering is Jos van Oyen dat.

De barcommissie roept de leden op om, als zij idee├źn hebben voor verenigingsevenementen, met voorstellen te komen. De barcommissie ondersteunt hen graag met het organiseren daarvan.

Voorzitters van commissies moeten volgens ons huishoudelijk reglement worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De huidige benoeming van Leon door het bestuur is een tijdelijke, aan de volgende ledenvergadering zal de vraag worden voorgelegd om dit te bekrachtigen.

Voor de horecavergunning van de vereniging en de vrijstelling van btw die wij hebben, geldt een aantal voorwaarden. Heel belangrijk is: de vereniging mag het clubschip niet ter beschikking stellen voor activiteiten die geen verenigingsactiviteiten zijn, op straffe van verlies van de vergunning of van de vrijstelling van btw. Daar mag niet te licht over worden gedacht. Daarom is met de barcommissie afgesproken dat verzoeken om evenementen te organiseren ter toetsing aan het bestuur worden voorgelegd. Evenementen die niet het karakter hebben van verenigingsactiviteit zullen niet worden toegelaten. Eventuele vragen hierover kunnen worden voorgelegd aan het bestuur.